Kartell

70 години непрекъснати изследвания и съвместна работа с големите имена в дизайна, с цел постигане на красота и безусловно качество. 70 години пазарен успех, сътрудничество и партньорства, събития и проекти. Днес Kartell е перфектният синтез на своето минало и неговата текуща проекция в бъдещето, съчетавайки голямото наследство на корпоративната култура с желанието да изследва нови пътища и да се ангажира с нови преживявания, доминирани от интензивна страст към създаването.