Планиране и бюджет

За нас е от първостепенно значение клиентът да е наясно още в самото начало на съвместното ни партньорство какъв ще е бюджетът на обсъждания идеен проект и колко време ще е необходимо за неговата реализация. Ето защо веднага след изготвяне на идейната концепция за интериорен дизайн и на тримерните визуализации пристъпваме към разработване на линеен времеви график.

Той описва времето, последователността и продължителността на процесите по цялостното изпълнение на проекта, включващи самото проектиране, изпълнението на всички инсталации на обекта, времето необходимо за направата на всички поръчки, доставки и монтажни дейности. При направен избор на основните настилки, мебели и осветление се представя бюджетът, който на базата на нашия дългогодишен опит е с доста голяма точност.