Арх. Димитър Дюлгеров

Професионалният път на арх. Димитър Дюлгеров започва с обучение в най-голямото висше техническо училище в областта на строителството в България - Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, специалност Архитектура и последващи специализации в Италия. Веднага след дипломирането си през 2002 г. започва работа в международна компания и само няколко години по-късно стартира самостоятелна практика като създава студио за архитектура и интериорен дизайн Concept D.

За творческата свобода и хората

„Въпреки че архитектурата се базира на точни науки и технологии, крайният продукт няма категоричен верен или грешен отговор. При еднакви изходни параметри нито един от двама архитекти или интериорни дизайнери няма да излезе с едно и също решение. Това е красотата и смисълът на моята професия. Творческата свобода, личната изява, постоянното развитие и надграждане, изследването на нови и различни материали, и работата с нови технологии ме карат да съм уверен, че аз и екипът ми можем да повлияем положително върху живота на всеки наш клиент, с който имаме удоволствието да работим и да оставим трайно позитивно впечатление в съзнанието, въображението и живота му.
Целите, които си поставяме винаги са в съответствие с нашите основни ценности. Стремим се да изградим силни взаимоотношения с клиента, основани на доверие, ангажираност и почтеност. За нас доверието е в основата на връзката клиент-архитект.“